Gdy dziś zamawiasz testy psychologiczne np. kandydatów do pracy, algorytm szybko policzy Ci wyniki uzyskane przez kandydatów. Jeśli jednak chcesz otrzymać także wnioski jakościowe, rekomendacje lub ostrzeżenia – musisz zatrudnić doświadczonego konsultanta lub psychometryka. To oznacza, iż na raport czekasz kilka dni lub tygodni, a potem sporo za niego płacisz. A gdyby taki raport potrafił opracować komputer? Wynik byłby od ręki i prawie za darmo…

Dotychczas znane są rozwiązania, które na podstawie badań i testów generują raport ilościowy (najczęściej wykres), a następnie na ich podstawie dokonuje się analizy jakościowej realizowanej przez psychologa. Psycholog dokonuje wnioskowania z zaawansowanej statystyki i z historii pomiarów – porównywaniu danych
z różnych badań, odnajdywaniu korelacji, wychwytywaniu trendów w czasie. Wadą tego procesu jest przede wszystkim zbyt długi okres oczekiwania na wyniki oraz wysoki koszt usługi. Wiele testów w miarę upływu czasu traci swoją trafność czy rzetelność – normy testowe również się „przeterminowują”. Wiele z narzędzi, które są obecne na rynku szeroko i dłuższy czas, są już tak znane kandydatom i pracownikom, że nie przedstawiają żadnej wartości diagnostycznej.

W wyniku przeprowadzonych przez wolontariuszy naszej Fundacji prac B+R powstają nowe, dedykowane potrzebom rynku rozwiązania produktowe, dotychczas na nim niedostępne. Założeniem naszego Zespołu Projektowego jest opracowanie technologii (algorytmika, programowanie, bazy danych) do pracy z Big Data oraz mechanizmów technologicznych do wdrożenia Machine Learning.  W wyniku zgromadzenia odpowiedniej ilości surowych danych z badań, możliwe stanie się prowadzenia analiz Big Data. W efekcie powstaną algorytmy, w ramach których system „nauczy się”  tworzenia coraz lepszych raportów jakościowych z testów osobowościowych i z badań opinii pracowniczych. To pozwoli na szybsze prowadzenie np. badań potrzeb szkoleniowych.

W wyniku zastosowania elementów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy Big Data stworzone zostanie narzędzie, które pozwoli zaspokajać potrzeby odbiorców (Państwa – klientów Fundacji Training Projects) w sposób wielokrotnie tańszy i szybszy, oferując bardziej obiektywne raporty badawcze oparte na stale aktualizowanych i dokładnych normach porównawczych. W efekcie możliwe będzie stworzenie zupełnie nowego segmentu rynku w dziedzinie testów i badań pracowniczych.

Nowość rozwiązania będzie wynikała z kilku zasadniczych aspektów:

  • Inteligentny Systemem Psychometryczny zastąpi docelowo pracę psychologia/socjologa – nowy system zautomatyzuje pracę człowieka dzięki zastosowaniu samouczących się algorytmów (Machine Learning), korzystających do nauki z obszernych baz danych (Big Data),
  • wynik jakościowy będzie generowany automatycznie w czasie rzeczywistym – raport z badania będzie można otrzymać w czasie krótszym niż 1 minuta od jego zakończenia,
  • normy testowe porównawcze będą stale aktualizowana tak aby wynik końcowy był rzetelny (przynajmniej raz w roku),
  • Inteligentnym Systemem Psychometryczny zaoferuje klientom raporty porównawcze (klient na tle średniej branżowej, ogólnopolskiej, regionalnej czy zawodowej),
  • nowe rozwiązanie będzie tańsze od produktów konkurencji zawierających wynik jakościowy.