Wyjazd integracyjny to nie tylko okazja do zabawy czy nauki współpracy. Dla brygadzistów z dużej firmy produkcji motoryzacyjnej zadania team building połączyliśmy z rozbudowanym, symulacyjnym szkoleniem z pierwszej pomocy.

Szkolenie składało się z pięciu symulacji. Każda po części skupiała się na warstwie medyczno – ratunkowej (tym zagadnieniem zajmował się nasz trener – lekarz) a po części na warstwie zespołowej i menedżerskiej (ten temat omawiał nasz trener z praktyką biznesową i menedżerską).

Oto dwie przykładowe stosowane przez nas gry:

Apteczka ratownika górskiego

Czyli jak w kilka chwil spakować torbę z medykamentami tak, by każdy członek zespołu wiedział gdzie co jest i potrafił to odnaleźć z zawiązanymi oczyma – niezależnie od trudnych warunków i zaskakujących sytuacji, w jakich przyjdzie mu prowadzić akcję ratowniczą?

Ćwiczenie, w którym uczestnicy nie tylko analizują skład apteczki ratunkowej i przeznaczenie oraz stosowanie każdego z jej elementów (od bandaży po leki). W wymiarze zespołowym – mogą zobaczyć, jak współpracują w sytuacji kryzysowej, pod silną presją czasu i w warunkach ciągłych zmian (trener stale zaskakuje grupę i wprowadza niespodzianki).

Złamanie

Jak zespół może zsynchronizować pracę swoich wszystkich rąk, by działały tak idealnie, jakby sterował nimi jeden mózg?

W akcji ratowniczej jednym z kluczowych zadań jest układanie rannego w pozycji bezpiecznej, albo podniesienie go i ułożenie go na noszach. Należy to zrobić delikatnie, nie naruszając układu jego ciała. Jeśli ranny ma złamany kręgosłup, to zgięcie go lub odchylenie głowy jest dla niego bardzo groźne. Dlatego cały zespół ratowniczy musi w zgrany i zsynchronizowany, a zarazem delikatny sposób podnieść pacjenta, po czym ułożyć go na noszach. Ten moment jest ćwiczony wielokrotnie – i my to też zrobimy, bo układanie pozycji bezpiecznej i transport rannego to ważne elementy pierwszej pomocy.

Równocześnie sprawdzimy, czy grupa potrafi wspólnie zaplanować przeniesienie rannego – opracować koncepcję, podzielić się rolami, koordynować transport pod presją czasu? Sztuka nie leży tu w sprawności manualnej, ale dobrym podziale pracy i synchronizacji zespołu.

Inne gry

W naszej ofercie znajduje się kilkanaście zadań, które łączą w sobie problematykę pierwszej pomocy, oraz szkolenie kompetencji interpersonalnych: komunikacji, podejmowania decyzji czy kierowania zespołem. Jedne z tych gier mają formę łagodną (bez wysiłku fizycznego), inne dzieją się na skałach czy w jaskiniach (tu gwarantujemy wysiłek i adrenalinę). To, które ćwiczenia zastosujemy, zależy od specyfiki konkretnej grupy: np. sprawności fizycznej czy poziomu wiedzy o ratownictwie i pierwszej pomocy.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani szkoleniem pierwszej pomocy i warsztatem menedżerskim lub team building – serdecznie zapraszamy do kontaktu.