Nie tylko grami człowiek żyje… na szkoleniach integracyjnych, oprócz udziału w zabawie czy eksperymencie zespołowym, po ćwiczeniu zwykle chcemy usiąść i omówić wnioski. Ale czy samą dyskusję można zamienić w bardziej interaktywną formę analizowania sytuacji lub problemu?

Jeśli gra integracyjna dotyczy tematu, który można rozpisać w punktach (np. lista ryzyk w projekcie, lista celów projektu, wydatki w projekcie) – możesz skorzystać z tego ćwiczenia, często prowadzonego przez trenerów Training Projects. Wydrukuj każdy punkt z analizowanego tematu wielką czcionką na osobnej kartce A4.  Dla przykładowo 25 uczestników, przygotuj 5 kompletów takich wydruków.

Podziel uczestników na grupy po około 5 osób i każdej daj jeden komplet wydruków. Potem każ im wykonać jedno z poniższych zadań, sam zdecyduj co najlepiej pasuje do Twojego tematu. Tabelka pokazuje przykłady.

 

  • Ułóżcie w rankingu ważności – od najpoważniejszego po nieistotne – takie zadanie pasuje np. do tematu „Lista przewidywanych ryzyk w projekcie”
  • Ułóżcie w rankingu chronologicznym – co powinno być zrealizowane jako pierwsze, co jako drugie itd. W ten sposób można np. ułożyć listę kroków procesie zespołowym czy etapy rozwoju grupy.
  • Pogrupujcie w zadane grupy tematyczne – Np. tak może powstać menedżerska lista zadań do zdelegowania przez szefa, do pogrupowania na kategorie „delegować od razu”, „delegować po przeszkoleniu i wdrożeniu”, „delegować tylko swojemu zastępcy”, „zaoutsourcowac zamiast delegować”. Tu oprócz samych zadań musisz też wcześniej przygotować kategorie tematyczne.

 

Potem porównaj wyniki wszystkich grup. Gdy są skrajne różnice  omów to na forum i wypracujcie wspólne rozwiązanie.

Takie ćwiczenie można realizować, gdy kart problemowych jest od 5 do 20 – więcej trudno jest uczestnikom ogarnąć myślami.  Możesz wszystkim grupom dać ten sam problem, albo każdej inny. Możesz kategoryzować karty kolorami, albo opisy zastąpić fotografiami lub wizualizacjami. Wszystko zależy od tego, ile czasu możesz poświęcić na przygotowania ćwiczenia.

Sesja potrwa zapewne od 15 minut (samo układanie) do nawet godziny (jeśli połączysz to z debatą, analizą czy burzą mózgów).