Kilka dni temu organizowaliśmy dla grupy brygadzistów i mistrzów nietypowe spotkanie – event team building. Jego dominującym fragmentem stała się ta symulacja: Górska mapa.

Czyli jak przez krótkofalówkę pokierować grupą ratowników górskich?

Ćwiczenie komunikacyjne, uczące precyzyjnej wymiany informacji w zespole i koordynowania procesu obiegu informacji. Wykorzystywane jest na co dzień w szkoleniu ratowniczym, lecz przydatne też w zespołach biznesowych.

Wyrwana z kontekstu symulacja rzecz jasna nie generuje praktycznych zawodowych przemyśleń. Z tej też przyczyny uzupełniamy zwykle symulację kilkoma pytaniami coachingowymi do uczestników, np.:

• Jakim liderem będzie ktoś, kto posiadł tylko cechy wyuczone a nie ma wrodzonych? Czy taka osoba może być sprawnym menedżerem?
• Czy praca była metodyczna i uporządkowana? Kiedy wkradał się chaos?
• Czy ani na chwilę nie przekroczono dopuszczalnego poziomu ryzyka (odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób)
• Skąd pewność że decyzja o wyborze strategii była słuszna?
• Czy zadawano pytania? Kto i kiedy je zadawał? Jaki rodzaj pytań się sprawdził?

Ta gra ma pięć siostrzanych fabuł dopasowanych typowo do warsztatów:
– miękkich i umiejętnościowych
– dla kierowników
– dla przedstawicieli handlowych
Symulację tą prowadzimy, kiedy dotrzymane są jednocześnie 2 warunki. Przede wszystkim dział HR poszukuje szczególnie dynamicznych i aktywnych ruchowo zabaw. Po drugie, w kwestionariuszowym badaniu potrzeb rozwojowych podkreślono jeden z tych celów konferencji:

• Zdolność sprawnego wyznaczania celów oraz planowania ścieżki i kalendarza realizacji tych celów
• Rola, zadania lidera w zakresie tworzenia systemu komunikacji
• Zdobycie wiedzy na temat koła stresu oraz stresu obiektywnego i subiektywnego.
• Rozpoznanie własnych ograniczających przekonań hamujących zachowania asertywne.
• Pełniejsze zrozumienie wymiarów kultur i wybranych technik rozróżniania kultur w różnych wymiarach
• Pełniejsze zrozumienie narzędzi dopasowywania modelu przywództwa do sytuacji rynkowej oraz etapu rozwoju firmy
i pracowników

Jeden z wariantów gry tej bywa także często wykorzystywany jako energetyzer po tematycznych modułach z następującej problematyki biznesowej:

• Kształtowanie wartości dodanej do kontraktu
• Jak rozplanować warsztat w czasie
• Prowadzenie coachingu podczas wizyt handlowych.
• Ćwiczenie warsztatowe: planowanie kolejnych kroków w kontaktach sprzedażowych (na przykładzie konkretnego klienta).
• „złodzieje” czasu – ulubieni i znienawidzeni.
• Kto buduje bariery – klient czy sprzedawca?
• Narzędzia rozwiązywania konfliktów – przeramowanie w 6 krokach
• Znaczenie sprzedaży dla nowoczesnej firmy. Rola sprzedawcy w firmie. Weryfikacja zadań realizowanych na rynku przez sprzedaż.