Rywalizacja i konkursy pozwalają uczestników wyjazdów integracyjnych aktywować nie tylko do zabawy – ale też merytorycznej rozmowy o różnych aspektach pracy zespołowej. 

 

Wyobraź sobie, że chcesz zachęcić uczestników spotkania do zastanowienia się nad stylami podejmowania decyzji w swoim zespole. Możesz to zrobić za pomocą klasycznej debaty czy burzy mózgów. Jeśli jednak grupa uczestników wyjazdu integracyjnego jest już znudzona czy przesycona klasycznymi formami rozmowy, spróbuj postawić na quiz lub konkurs.

Jak to zrobić? Przeanalizujmy to na przykładzie tematu „metody podejmowania decyzji przez grupę i jej lidera”. Na białych kartkach wydrukuj dużą czcionką nazwy stylów decyzyjnych (np. „szef decyduje jednoosobowo”, „szef konsultuje się z ekspertem”, „szef poddaje decyzję pod głosowanie zespołu”, „szef deleguje decyzję podgrupie tematycznej” itp.) Dodaj też kategorię „nie pasuje nigdzie lub błąd”.

Na kartkach np. zielonych wydrukuj przykładowe decyzje, np. „akceptacja budżetu”, „zwolnienie pracownika”, „wybór technologii do projektu” itp. itd. – użyj kilkunastu przykładów, część specjalnie daj niepasujących lub błędnych – dla utrudnienia.

Wydrukuj – dla np. 25 uczestników – ok 5 kompletów kart. Potem na spotkaniu podziel grupę na 5 podgrup (optymalnie rozmawia się w grupach 3-6 osób) i każdej daj karty. Poproś by prawidłowo przypisali karty zielone do kart białych. Zaznacz że to nie muszą być pary „jeden na jeden” – niektóre białe karty mogą nie mieć par, a gdzie indziej do jednej białej pasuje kilka zielonych.

Na koniec porównaj odpowiedzi. Jeśli istnieje tylko jedno prawidłowe rozwiązanie podaj je i ogłoś grupę, która ma najwięcej prawidłowych dopasowani – jako zwycięzców.   Tam gdzie odpowiedzi grup bardzo różnią się od siebie, albo od prawidłowego wzorca, omówcie to.

Oczywiście powyższy przykład „podejmowanie decyzji” może być zastąpiony setkami innych tematów. Dopasuj motywatory do potrzeb, przewagi konkurencyjne do typów strategii, błędy do działań naprawczych, czynności do etapów projektu, pytania do etapów rozmowy rekrutacyjnej itp. itd.

Taka forma debaty jest skuteczniejsza, bo aktywizuje wszystkie style przyswajania (wzrokowcy – napisy, słuchowcy – rozmowa, kinestetycy – układanie kartek). Jest też ciekawsza od klasycznej analizy problemowej – bo forma „układanki z zagadką” jest po prostu świeżą odmianą. Tymczasem przygotowanie tego typu ćwiczenia nie zajmie trenerowi czy moderatorowi spotkania dłużej niż kilkadziesiąt minut.