Zwykle zajęcia budujące zespół prowadzone są dla wszystkich członków tego zespołu – także szefa. Zdarza się, że trener przewiduje dla  tego szefa rolę współprowadzącego zajęcia: wewnętrznego moderatora, który będzie obserwował zespół i udzielał mu informacji zwrotnej po ćwiczeniach.

Jeśli będziesz prowadzić zajęcia w takiej właśnie konwencji, musisz odpowiednio przygotować szefa do roli moderatora. To w końcu rola inna niż lider zespołu czy menedżer zadania.  Nie każdy szef wie, jak moderować gry team building.

Wydrukuj poniższe zasady, wręcz je szefowi zespołu i omów je z nim. Jeśli tego nie zrobisz, nieprzygotowany do roli moderatora szef może zepsuć zajęcia, np. wchodząc na siłę w rolę lidera grupy w poszczególnych grach.

W czasie pracy grupy:

 1. Nie przejmuj kierowania – pozwól naturalnie wyłaniającym się liderom prowadzić swoje zespoły.
 2. Nie podejmuj za zespół decyzji. Jeśli widzisz, że popełniają błąd, jedynie podsuń swój pomysł ale nie upieraj się przy nim. Pamiętaj, że na błędach najwięcej się nauczą.
 3. Nie podawaj im też podpowiedzi wprost. Lepiej zadaj im pytanie, które naprowadzi ich na właściwe rozwiązanie.  Np. nie mów „wzmocnijcie konstrukcję” tylko spytaj „czy ta konstrukcja wytrzyma ciężar”? Jeśli zespół sam rozwiąże problem, najwięcej się nauczy.
 4. Obserwuj pracę zespołu, zapisuj spostrzeżenia i konkretne sytuacje  – podczas podsumowania będziesz mógł odnieść się do konkretnych zachowań.
 5. Postaraj się zachowywać w taki sposób, aby uczestnicy nie czuli się oceniani ani krytykowani, bądź przyjazny.

W czasie podsumowania i omawiania zadań:

 1. Nie oceniaj w pierwszych słowach pracy zespołu, najpierw pozwól im się wypowiedzieć, poznaj ich punkt widzenia.
 2. Powiedz, co zespół zrobił dobrze.
 3. Powiedz, co zespół zrobił słabiej. Nie odnoś się jednak krytycznie do konkretnych osób (np. „Kowalski nie powiedział, że”) bo krytykować nie należy na oczach grupy.
 4. Mów pozytywnie i przyjaźnie – niech czują, że ich uczysz, a nie krytykujesz, że jesteś ich mentorem a nie kontrolerem.
 5. Mów najpierw o faktach, podawaj przykłady, konkrety.
 6. Jeśli mówisz o odczuciach, mów jasno że to Twoje odczucia, być może subiektywne. Powiedz „mnie się wydaje, że” a nie „z całą pewnością można stwierdzić że”.