Czy psychologa diagnozującego testy osobowościowe kandydatów do pracy można zastąpić algorytmem? Fundacja Training Projects chce pomóc w sprawdzeniu tej tezy. Już niedługo nasi wolontariusze rozpoczynają nowy projekt badawczo – naukowy. A Państwo, jako nasi klienci, będą mogli dzięki temu projektowi bezpłatnie przebadać swoich pracowników.

Celem Pomysłodawców jest stworzenie platformy obliczeniowej (w chmurze) z elementami sztucznej inteligencji, która będzie symulować sposób wnioskowania socjologa lub psychologa, przy jednoczesnym uniknięciu subiektywizmu jego myślenia.  Autorzy projektu chcą stworzyć system komputerowy, który integruje
w jednej złożonej funkcjonalności wzory i zasady psychometrii czy statystyki wykorzystywanej w badaniach socjologicznych.

Założeniem Projektu jest więc opracowanie systemu, który pozwoli nie tylko samodzielnie przeprowadzać  badania ankietowe online na potrzeby np. szkoleń dla pracowników (ta część systemu jest już dziś gotowa i działa), obliczać wyniki ilościowe z badań (ta część systemu jest już gotowa w wymiarze podstawowym), ale przede wszystkim pozwoli od razu tworzyć jakościowe interpretacje. To dopiero one pozwalają pracodawcy na prawidłowe rozumienie wyników i wnioski praktyczne – także bez posiadania wiedzy socjologicznej, psychometrycznej i statystycznej. Warto wskazać, iż wiedzy tej nie ma większość pracodawców, szczególnie w podmiotach małych i średnich, do których adresowany jest projekt.

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwią poszerzenie wiedzy z zakresu psychometrii i socjologii oraz stworzenie zupełnie nowego, automatycznego systemu internetowego, który nie istnieje dziś w wymiarze akademickim ani komercyjnym nigdzie na świecie.  Ostateczny wynik Projektu to internetowa platforma badawcza oferująca funkcjonalności dziś realizowane ręcznie.

Projekt będzie – mamy nadzieję – realizowany w nowotworzonej spółce kapitałowej, która otrzyma finansowanie inwestycyjne i wsparcie publiczne w ramach programu Bridge Alfa realizowanego pod auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.