Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor i firma Training Projects  przeprowadziły, w ramach przygotowywania czwartego wydania książki „Budowanie zespołu”, (pod redakcją Rafała Szczepanika, wyd. Onepress, ISBN 83-7197-948-7), w roku 2013 badanie „Polskie Wyjazdy Integracyjne”. W roku 2016 przeprowadzono kolejną edycję badania, pod nazwą „Konferencje i Spotkania Firmowe 2016”

W ankiecie badawczej w 2016r wzięło udział 396 pracodawców, w tym 169 przedsiębiorstw,  97  jednostek publicznych i 32 jednostki non profit. Podmioty te w 2016 roku zorganizowały razem 537 wyjazdów dla 26.115 pracowników.

Oto najważniejsze wyniki badania:

Długość (czas trwania) wyjazdu integracyjnego:

 • Jednodniowe – 58%
 • Dwudniowe – 41%
 • Dłuższe – 1%

Program wyjazdu:

Częstotliwość wyjazdów przypadających na danego pracownika:

 • Przedsiębiorstwa – 2 wyjazdy rocznie
 • Instytucje publiczne – 1,5 wyjazdu rocznie
 • NGO – 0,66 wyjazdu rocznie

Rodzaje wykorzystywanych gier:

 • Zespołowe gry decyzyjne –  35% wyjazdów ma je w programie
 • Ćwiczenia oparte na sportach ekstremalnych (np. wspinaczka, quady, spływy) – 21% wyjazdów
 • Aktywności artystyczne (np. kręcenie filmów, ćwiczenia muzyczne czy fotograficzne) – 12% wyjazdów

85% wyjazdów ma cel o charakterze team building, 16% – nagrodowy, motywacyjny, zaś 6% – inny.

W ramach podgrupy wyjazdów team building (dominującej na tle całości), pracodawcy określili następujące cele:

 • Integracja osób w zespole – od strony pozazawodowej – 65% projektów
 • Kształtowanie postaw pro-zespołowych – 54%
 • Kształcenie umiejętności współpracy i komunikacji – 43%
 • Rozwiazywanie konfliktów w zespole – 21%
 • Tworzenie nowego zespołu – 16%
 • Budowanie zespołów międzykulturowych – 11%
 • Inne  – 12%

(badani mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)