Budowanie strategii zespołu to warsztat dla grup, które chcą spotkanie integracyjne przeznaczyć – choć częściowo – na stworzenie planów rozwoju grupy czy budowania kultury współpracy, albo unikalnej marki zespołu.

Gdy myślimy o warsztacie „planowanie strategii” – kojarzy nam się raczej szkolenie dla menedżerów tworzących strategię rynkową przedsiębiorstwa. Jednak niektórzy nasi klienci proszą nas o pomoc w zbudowanie strategii pojedynczego zespołu.  Najczęściej dotyczy to polskich oddziałów w międzynarodowych koncernach – gdy oddział ten sam nie ma kontaktu z klientem, nie rywalizuje z konkurencją, a jedynie dostarcza usługi lub produkty dla zagranicznej centrali. W takim przypadku takie elementy strategii jak polityka konkurencyjna, segmentacja rynku, czy model biznesowy i cenowy, nie mają sensu. Nie znaczy to jednak że taki zespół nie może stworzyć własnej strategii rozwoju i silniejsze zaistnienia w strukturach korporacji.

Budowanie strategii zespołu to nie jest warsztat na każdy wyjazd integracyjny czy spotkanie team building. To żmudna, analityczna, kreatywna, decyzyjna i planistyczna praca. Jest na tyle dużym wysiłkiem umysłowym, że zwykle dzielimy ją na etapy:  dwudniowym spotkaniu zespołu przeplatamy naprzemiennie prace warsztatowe i krótkie ruchowe gry integracyjne. Tak, by po każdej godzinie warsztatu grupa na ok 30 minut wyszła w plener i spędziła czas aktywnie, niemalże na sportowo.

Każdy warsztat planowania strategii zespołu jest oczywiście nieco inny – zależy od sytuacji danej grupy, kontekstu organizacyjnego, celów stawianych przed zespołem czy struktury grupy. Jednak najczęściej odpowiadamy – korzystając ze specjalnie przygotowanych kart i formularzy – na następujące pytania:

  1. Co jest celem naszego zespołu: w wymiarze biznesowym (co dostarczamy), kompetencyjnym (w czym jesteśmy mistrzami), rozwojowym (czego chcemy się nauczyć) i relacyjnym (jaki klimat i relacje chcemy stworzyć)?
  2. Jakie zasady współpracy chcemy ustanowić w naszym zespole i jakie wartości są dla nas najważniejsze?
  3. Analiza: w czym jesteśmy silni a w czym słabi, co jest dla nas szansą a co zagrożeniem?
  4. Benchmarki: jak wypadamy na tle innych zespołów w firmie, w branży, w otoczeniu – i czego się od innych możemy nauczyć, czym zainspirować. Jak to zrobimy?
  5. Pomysły i decyzje: jakie mamy pomysły na własny rozwój i na lepszą realizację stawianych przez nas celów? Które pomysły zrealizujemy w pierwszej kolejności?
  6. Plany: przełożenie strategii na działania operacyjne – kto, kiedy wdraża jakie działania.
  7. Wizerunek : jak chcemy być postrzegani przez inne działy w firmie, jaką markę zespołu budujemy, jakimi kanałami chcemy przekazywać jakie komunikaty o sobie.