Gra integracyjno – komunikacyjna Legoman (Lego Man) to innowacyjna forma szkolenia dla pracowników, która wykorzystuje klocki Lego do stymulowania współpracy, kreatywności i rozwoju umiejętności zespołowych. Ta unikalna metoda nie tylko angażuje uczestników, ale również integruje ich w sposób dynamiczny i efektywny. Nasz wariant gry powstał w duńskiej Copenhagen Business School.

Istota Gry Integracyjnej Legoman

Gra Legoman opiera się na idei budowania zespołu poprzez wspólne konstruowanie struktur z klocków Lego. Każdy zespół otrzymuje zestaw klocków i instrukcje, a następnie wspólnie z pozostałymi grupami ma za zadanie stworzyć określony obiekt. Musi się jednak trzymać zasad komunikacji, podejmowania decyzji, zarządzania czasem – analogicznych do zasad obowiązujących w firmie. Konstrukcja jest tu metaforą zespołowego projektu.

Cele Gry

Gra LegoMan ma wariant komunikacyjny, projektowy, przywódczy, innowacyjne i dot. zespołów rozproszonych. Dobór wariantu zależy od Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@szkolenia-integracyjne.pl albo telefonicznego 788 808 808 – wspólnie wybierzemy optymalny dla Państwa wariant.

  1. Współpraca: Gra Legoman promuje współpracę i komunikację w zespole. Uczestnicy muszą ze sobą efektywnie komunikować się, aby osiągnąć wspólny cel.
  2. Kreatywność: Uczestnicy są zachęcani do wykorzystywania swojej kreatywności podczas budowania. To nie tylko rozwija umiejętności problemowe, ale także wspiera rozwijanie innowacyjnego myślenia.
  3. Limitowany czas i zarządzanie czasem: Ograniczony czas na ukończenie zadania sprawia, że uczestnicy muszą działać szybko i efektywnie, co podkreśla znaczenie efektywnej organizacji pracy.
  4. Wzmacnianie zespołu: Legoman pomaga w budowaniu więzi między członkami zespołu. Wspólne działanie przy konstruowaniu obiektów z klocków Lego umożliwia uczestnikom lepsze poznanie siebie nawzajem.
  5. Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Gra stawia duży nacisk na komunikację między uczestnikami. Wspólna praca nad projektem zmusza do jasnego wyrażania swoich pomysłów i słuchania innych.

Przebieg Gry

  1. Prezentacja zadania: Instruktor przedstawia uczestnikom zadanie, określając, co mają zbudować oraz jakie cele należy osiągnąć.
  2. Rozdanie zestawów Lego: Każdy zespół otrzymuje zestaw klocków Lego oraz instrukcje. Każdy uczestnik otrzymuje rolę w zespole.
  3. Rozpoczęcie budowy: Po krótkim briefingu zespoły rozpoczynają budowę obiektu, współpracując ze sobą i wykorzystując różnorodne umiejętności.
  4. Prezentacja końcowa: Po zakończeniu czasu, każdy zespół prezentuje swoje dzieło reszcie grupy. To okazja do podzielenia się doświadczeniami i omówienia tych wniosków z gry, które akcentujemy w danym szkoleniu.

Gra integracyjna Legoman to nie tylko atrakcyjna forma szkolenia, ale także skuteczny sposób na rozwijanie umiejętności zespołowych i kreatywności wśród pracowników.

5/5 - (1 vote)