By pozostawać w zgodzie z wszystkimi przepisami, każdorazowo organizując zajęcia outdoor z elementami niebezpiecznymi, należy opracować regulamin tych zajęć. Regulamin ten powinien zostać przedstawiony uczestnikom na początku zajęć. Można to zrobić ustnie (warto to wtedy nagrać dla celów formalnych) lub pisemnie.

Poniżej znajdziesz przykładowy regulamin, który możesz wykorzystywać, modyfikując go każdorazowo stosownie do programu danego szkolenia integracyjnego.

 1. Zajęcia o charakterze sportowym, wysiłkowym lub ekstremalnym przygotowaliśmy po to, byś się dobrze bawił, a nie męczył fizycznie lub psychicznie. Jeśli jakaś forma zajęć Ci nie odpowiada, w każdej chwili możesz się wycofać. Nie masz obowiązku brać udziału w zadaniach. Ale pamiętaj: dopóki się nie wycofasz – w trakcie zadań jesteś zobowiązany podporządkować się wszelkim decyzjom trenera, związanym z Twoim bezpieczeństwem.
 2. Dla Twojego bezpieczeństwa i by pozostawać w zgodzie z polskim prawem musimy wprowadzić pewne ograniczenia podczas zajęć:
  1. Nigdy nie wolno Ci wejść na skałę lub do wody, zjechać ze ścianki lub wejść do jaskini lub innych miejsc niebezpiecznych (np. zapadliska, uskoki skalne), nim trener odpowiednio Cię zabezpieczy (lina, kask, uprząż, kapok – stolonie do rodzaju ćwiczeń) i da sygnał startu.
  2. Wspinanie, zjazdy na linach, poruszanie się na instalacjach linowych, przebywanie w jaskiniach oraz w wodzie dozwolone jest wyłącznie w obecności trenera.
  3. Przebywanie na wysokości wyższej niż 1 metr nad ziemią wymaga każdorazowo założenia uprzęży wspinaczkowej i kasku (dostarczonych przez trenera), wpięcia się w linę asekuracyjną i poddania się kontroli trenera (weryfikacja prawidłowego założenia uprzęży i kasku oraz metody zapięcia do liny).
  4. Korzystanie z pistoletów sportowych jest dozwolone wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez trenera, w obecności trenera i po uzyskaniu jego zgody. Wszystkie osoby przebywające na terenie, na którym używane są pistolety sportowe, zobowiązane są założyć okulary ochronne i czapki kominiarki, oraz nie zdejmować ich do czasu opuszczenia terenu strzeleckiego. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę START wypowiedzianej przez trenera. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. Przed komendą START i po komendzie STOP pistolet należy trzymać zabezpieczony (blokada spustu) i skierowany lufą do ziemi.
  5. Korzystanie z pojazdów mechanicznych dozwolone jest wyłącznie w obecności trenera, w sposób przez niego określony i na trasie przez niego wyznaczonej. W szczególności zakazane jest przekraczanie wyznaczonej prędkości, zjazd z trasy przejazdu, jazda na dwóch kołach lub jazda w pozycji innej niż siedząca.
  6. Osoby obserwujące ćwiczenie zobowiązane są przebywać w wyznaczonej przez trenera odległości od miejsca wykonywania ćwiczenia.
  7. Nie wolno poruszać się po lesie w pojedynkę – minimalny zespół to 2 osoby.
  8. Picie alkoholu oraz uczestniczenie w zajęciach w stanie nietrzeźwym jest zabronione. Jeśli staniesz się ofiarą wypadku, będąc pod wpływem alkoholu, nie otrzymasz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
 3. Pamiętaj, że udział w zadaniach o charakterze ekstremalnym dostarcza niezapomnianych emocji, ale niesie też pewne ryzyko wypadku lub urazu. Nasz zespół ratowników i trenerów dokłada wszelkich starań, by zapewnić Ci całkowite bezpieczeństwo. Jednak w zajęciach ekstremalnych zawsze pozostaje pewna doza ryzyka, na którą – uczestnicząc w nich – dobrowolnie się zgadzasz. Jeśli wolisz tego uniknąć – pamiętaj, że rezygnacja z dowolnej części zajęć jest dozwolona i nie jest to żaden wstyd.
 4. Jako uczestnik zajęć zostałeś ubezpieczony (NNW). Dodatkowo, organizator posiada ubezpieczenie OC uwzględniające specyfikę ryzyka związanego ze sportami ekstremalnymi.
 5. Jeśli chorujesz na cukrzycę, choroby serca, nieregulowane nadciśnienie, padaczkę lub inne choroby neurologiczne, choroby kręgosłupa, zażywasz obecnie jakieś leki lub nie posiadasz pełnej zdolności fizycznej w związku z przebytą chorobą lub wypadkiem, albo też stosujesz lub długotrwale stosowałeś w przeszłości leki psychotropowe – poinformuj o tym trenera i zastosuj się do jego dyspozycji. W większości ćwiczeń będziesz mógł bez problemu wziąć udział (choć nie we wszystkich), czasem jednak będziesz je wykonywał pod okiem trenera lub z dodatkową asekuracją.
 6. Jeśli masz cukrzycę, pamiętaj, że trener ma w apteczce kostki cukru. Gdy poczujesz nagłe osłabienie spowodowane spadkiem poziomu cukru – zgłoś się do niego.
 7. Jeśli masz astmę, przed udziałem w  trudnych ćwiczeniach, sprawdź, czy masz leki rozszerzające oskrzela.
 8. W razie wypadku natychmiast zawiadom o nim trenera prowadzącego zajęcia, który udzieli rannym pierwszej pomocy i wyda Ci dalsze dyspozycje.
 9. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu  może zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, a w razie spowodowania wypadku lub szkody narazić Cię na konsekwencje cywilne i jednocześnie pozbawić uprawnień z tytułu posiadanego ubezpieczenia NNW.
 10. Trener ma prawo usunąć Cię z terenu zajęć, jeśli będziesz zachowywać się niewłaściwie, stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych lub łamać przepisy bezpieczeństwa i porządkowe.
 11. Przed rozpoczęciem zajęć zapoznaj się z treścią regulaminu.

Dziękujemy za uszanowanie powyższych ograniczeń i przestrzeganie regulaminu.