W minionym miesiącu organizowaliśmy dla grupy przedstawicieli z działów handlowych plenerowe spotkanie – event team building. Jego głównym modułem stała się ta symulacja: Akcja na skale.

Na pionowej, wysokiej skalnej ścianie zawisł ranny, nieprzytomny wspinacz. Jedyna możliwość ratunku: zjechać do niego z wysokiej (czteropiętrowej) skały, przypiąć go do liny i przetransportować w dół. Zadaniem części zespołu (tych najodważniejszych) jest zjazd na pionowej linie i uratowanie poszkodowanego. Inni – np. Osoby z lękiem wysokości – w tym czasie asekurują zjeżdżających i koordynują akcją.

Zadanie wymaga sprawnej koordynacji, rozwija też wzajemne zaufanie pomiędzy członkami zespołu.

Pojedyncza symulacja rzecz jasna nie pozwala na przećwiczenie żadnych umiejętności. Z tego właśnie powodu podsumowujemy zwykle symulację pytaniami otwierającymi rozmowę z grupą, np.:

• W jaki sposób kierownik motywował zespół do pracy?
• Jaką metodą podjęto decyzje o wyborze konkretnego planu? Czy wysłuchano wszystkich opinii? Czy wszyscy członkowie zespołu wiedza, jaki jest plan działania i czy go rozumieją?
• Czy ktoś moderował proces komunikacji?
• W jaki sposób wyglądała komunikacja podczas obu zebrań i efektywność zebrań
• Kto z was podjął się realizacji, kto planowania, kto zadbania o relacje w zespole, kto pilnował czasu itp?

Nasza gra ma kilka alternatywnych scenariuszy dopasowanych typowo do treningów:
– interpersonalnych i HR
– dla szefów zespołów
– umiejętności współpracy i komunikacji w zespole
Symulację tą realizujemy, kiedy dotrzymane są jednocześnie 2 warunki. Przede wszystkim dział HR poszukuje wysoce dynamicznych i wysiłkowych fizycznie zabaw. Po drugie, w kwestionariuszowym badaniu potrzeb rozwojowych wybrano jeden z następujących celów spotkania:

• Zdolność pracy w efektywnym zespole zadaniowym, projektowym lub biznesowym
• Komunikacja niewerbalna
• Dbałość o precyzję i spójność komunikatu
• Pełniejsze zrozumienie cech dobrego i złego przywództwa
• Rozwijanie umiejętności stosowania technik asertywnych
• Poznanie praktycznych metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontakcie telefonicznym.
• Techniki wykorzystywane w zarządzaniu czasem

Jeden z wariantów gry tej bywa także często wykorzystywany jako energetyzer po tematycznych dyskusjach grupowych.