Szkolenie integracyjne to nie tylko gry. Równie ważna jest dyskusja i analiza po każdym ćwiczeniu. Chodzi o to, by grupa doszła do wniosków, które w przyszłości pozwolą jej poprawić jakość i efektywność pracy zespołowej.

Dla trenera prowadzącego szkolenia integracyjne najważniejszym narzędziem moderowania dyskusji podsumowującej grę są odpowiednie pytania. Otwarte, nieoceniające, niewartościujące, nie sugerujące zbyt prostych odpowiedzi. Oto przykłady pytań stawianych przez naszych trenerów:

 • CZY ZESPÓŁ WYBRAŁ LIDERA? Jak go wybrano, kto nim został i dlaczego?
 • CZY ZESPÓŁ OBRAŁ PLAN DZIAŁANIA? Jak wypracowano plan? Czy plan uwzględniał różne alternatywy, etapy pracy, czas, podział zadań?
 • CZY PLAN BYŁ MODYFIKOWANY W PRAC? Czy grupa, modyfikując plan, wyciągała wnioski z własnych błędów? W jaki sposób wyciągano wnioski?
 • CZY ZESPÓŁ PODZIELIŁ SIĘ NA MNIEJSZE GRUPY DO MNIEJSZYCH ZADAŃ I WYBRAŁ LIDERÓW GRUP? Jak był klucz i metoda podziału?
 • JAK PRZEBIEGAŁA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY ZESPOŁAMI – WYMIANA INFORMACJI I ZASOBÓW?
 • JAK WYGLĄDAŁA KOMUNIKACJA W WARSTWIE INFORMACYJNEJ A JAK W WARSTWIE RELACJI MIĘDZYLUDZKICH?
 • CO ZESPÓŁ POWINIEN POPRAWIĆ W NASTĘPNYM ZADANIU? A CO KONTYNUOWAĆ?
 • CZY ZESPÓŁ ROZWAŻYŁ RÓŻNE ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU I JAK WYBRAŁ TO WŁAŚCIWE
 • CZY WSZYSCY BYLI ZAANGAŻOWANI? Czy były w zespole czarne owce, które nic nie robiły? Jak sobie z tym radzono?
 • CZY LIDER MOTYWOWAŁ SŁABIEJ ZAANGAŻOWANYCH? Jak to robił?
 • CZY GRUPA KONTROLOWAŁA CZAS PRACY W TRAKCIE GRY? Kto to robił?
 • CZY POSZUKIWANO OPTYMALIZACJI WE WSZYSTKICH OBSZARACH: MIEJSCE PRACY, PODZIAŁ ZADAŃ, WYBRANA METODA PRACY… Jak poszukiwano optymalizacji i jak je wdrażano?
 • JAK PRZYJMOWANO BARDZIEJ ODJECHANE POMYSŁY – CZY OD RAZU ODRZUCANO CZY TEŻ ANALIZOWANO LUB NAWET TESTOWANO?
 • CZY GRUPA SIĘ SŁUCHAŁA WZAJEMNIE CZY BYŁ CHAOS?
 • CZY KTOŚ MODEROWAŁ PROCES KOMUNIKACJI? Kto? Jak to robił?

Powyższe pytania to jedynie wstępna, ogólna lista. W praktyce wiele zależy od tego, kogo szkolimy. Np. gry pracujemy z menedżerami, nasze pytania dotyczą zwykle roli lidera i podejścia do zarządzania zespołem w zrealizowanej grze. Natomiast gdy szkolimy pracowników niższego szczebla – więcej rozmawiamy o współpracy w zespole.

Oczywiście w przypadku, gdy zajęcia team building skupiają się na innym temacie – np. podejmowania decyzji czy innowacyjnym myśleniu – lista stawianych przez trenera pytań jest adekwatnie modyfikowana.