Czy można komuś ufać jednocześnie w 0% i w 100%? Tak, pod warunkiem że świadomie zarządzamy sześcioma głównymi wymiarami zaufania w zespole i  relacjach szef-podwładny. Duńczycy uczą się tego w szkole na lekcjach empatii – dlatego ten kraj ma najwyższy stopień zaufania w relacjach społecznych. Poznaj Mapę Zaufania i naucz się świadomie nim zarządzać.

Dlaczego Dania stoi najwyżej w europejskim rankingu społecznego zaufania – czyli funkcjonowania wg zasady „warto ludziom dawać kredyt zaufania”? Jednym z powodów jest świadome zarządzanie zaufaniem w relacjach społecznym – umiejętność, której młody Duńczyk uczy się w podstawówce na lekcjach empatii (Dania jako jedyny kraj w Europie prowadzi takie lekcje).  Ta umiejętność pozwala odejść od czarno-białego pojmowania zaufania: albo Ci ufam, albo nie udam. Pozwala uniknąć sytuacji, gdy np. podwładny spóźnia się z zadaniem, szef mówi mu „zawaliłeś termin – straciłeś moje zaufanie”, po czym obie strony maja poczucie popsucia wzajemnych relacji.

Nasi trenerzy opracowali na nasze szkolenia narzędzie, które jest „dorosłym”, menedżerskim wariantem ćwiczenia realizowanego przez duńskich uczniów. To Mapa Zaufania – pozwala ona zauważyć, że zaufanie nie jest jednowymiarowe. Definiuje jego kluczowe wymiary: od zaufania w prawdomówność, przez zaufanie w kompetencje, po ufność w dojrzały osąd decyzyjny, albo dotrzymywanie słowa, terminu, czy tajemnicy. Korzystający z Mapy Zaufania szef nie powie „straciłeś moje zaufanie”, lecz „trudno ufać twojej terminowości”, dając jednocześnie pozytywny feedback w innych wymiarach zaufania. Udzieli krytyki, nie psując relacji ani samooceny podwładnego.

Uczestnicy poznają Mapę i określą kluczowe jej wymiary adekwatne dla swojego zespołu. Następnie zastanowią się, jak mądrze zarządzać dawanym kredytem zaufania. Jak okazywać go swoją postawą i zachowaniem (a nie tylko słowem)? Jak udzielać go w odpowiednich wymiarach i wielkościach, by ufać ale nie popadać w ryzykanctwo lub naiwność?

Dzięki Mapie będą mogli świadomiej zarządzać zaufaniem w zespole, oraz budować go szybciej – niezależnie od tego, czy są z natury ufnymi czy nieufnymi osobami.

Co jeszcze można osiągnąć dzięki Mapie? Narzędzie pozwala na diagnozę:

  • Gdzie w naszej organizacji mamy bariery blokujące budowanie kultury zaufania (np. biurokrację)?
  • Dlaczego te bariery istnieją?
  • Które bariery możemy bez problem usunąć (np. część biurokracji jest prawnie konieczna, a cześć może być zbędna)
  • Jak możemy usunąć te bariery?
  • Co jeszcze możemy zrobić by budować kulturę zaufania?

Mapę stosowaliśmy w firmach przemysłowych (np. ArcelorMiittal w ramach budowania kultury bezpieczeństwa czy Mann+Hummel w szkoleniu kompetencji menedżera produkcji), Kaufland (w związku z rozwojem kompetencji dojrzałego przywództwa) czy nowych technologii (Nokia – gdzie zaufanie było jednym z fundamentów świadomego i głębokiego delegowania). W każdej z tych sytuacji i w każdej z tych grup Mapa stanowiła ważny krok do zrozumienia wielowymiarowości zaufania. W każdej z tych firm uczestnicy stworzyli własny wariant Mapy – dopasowany do specyfiki realizowanych zadań czy kultury organizacyjnej.

Jeśli zainteresował Państwa temat zaufania – zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń „Budowanie kultury zaufania”.