W ostatnim czasie organizowaliśmy dla grupy pracowników administracyjnych aktywne spotkanie – event team building. Jego wiodącą sesją stała się symulacja Pieczara.

Czyli jak grupa wspólnie transportuje rannego przez kilkumetrowy wąski pionowy korytarz (komin) łączący skalną pieczarę (półotwartą komnatę) z otwartą przestrzenią?

Zabawa integracyjna z elementami sportu. Skupia się na przećwiczeniu zachowań sprzyjających sprawnej współpracy w zespole i planowaniu pracy. Gra rozwija wzajemne zaufanie w zespole.

Część osób w tym zadaniu schodzi do pieczary – inni (jeśli np. mają obawę przed zejściem) przygotowują akcję pierwszej pomocy poza jaskinią.

Pojedyncza zabawa rzecz jasna nie generuje praktycznych zawodowych przemyśleń. Dlatego uzupełniamy zawsze daną symulację pytaniami prowokującymi do wyciągania wniosków, np.:

• Czy w zadaniu był lider? Kto nim był? Dlaczego? W jaki sposób go wybrano?
• W jakich obszarach szukaliście innowacji (podział zadań, zamiana ról, miejsce pracy, strategia…)
• Co to znaczy „skuteczny przekaz”? Jaki musi być komunikat, by skutecznie dostał do odbiorcy i został zrozumiany i wdrożony? Jakie musi mieć cechy?
• Co spowodowało ze zdecydowaliście się na realizacje zadania w taki sposób.
• Kto miał podejście optymistyczne „uda się”, a kto miał wątpliwości?

Ta gra ma kilka alternatywnych scenariuszy przygotowanych do warsztatów:
– dotyczących postaw i zachowań społecznych
– dla kierowników
– handlowych
Symulację tą realizujemy, kiedy dotrzymane są jednocześnie 2 warunki. Przede wszystkim menedżer ds. szkoleń poszukuje szczególnie emocjonujących i wysiłkowych fizycznie ćwiczeń. Po drugie, w kwestionariuszowym badaniu potrzeb rozwojowych podkreślono jeden z tych celów warsztatu:

• Pełniejsze zrozumienie metod skutecznego zarządzania czasem;
• Ćwiczenie umiejętności twórczego myślenia i elastycznego planowania pracy
• Co motywuje ludzi do pracy – poznanie elementów motywacyjnych
• Delegowanie a outsourcing zadań na zewnątrz organizacji

Jeden z wariantów gry tej bywa także chętnie wykorzystywany jako zabawa inspiracyjna po tematycznych modułach z poniższej problematyki biznesowej:

• Przebieg rozmów z zainteresowanym klientem
• Co to znaczy być przywódcą, czym się różni przywództwo od zarządzania, jak działają najskuteczniejsi przywódcy?
• Planowanie sesji coachingowych.
• Jawne i ukryte potrzeby nabywców.
• jak to się robi? – instrumenty i narzędzia marketingu.
• Jak można zapracować na zaufanie swoich podwładnych?
• Pracownicy w zespołach negocjują osiągnięcie celów określonych w scenariuszu gry. Kursanci przekazują sobie nawzajem informacje zwrotne dotyczące obserwowanych zachowań w trakcie ćwiczenia.
• Ćwiczenie – analiza zadań i wykorzystania czasu sprzedawcy.