Jakimi metodami można w lesie lub na plaży rozwijać kreatywność i innowacyjność zatrudnionych  w firmie osób? Sprawdź jak do nauki wykorzystujemy gry i zabawy przestrzenne.

Dzisiaj na naszym firmowym blogu prezentujemy naszą autorską  grę, która nieraz uatrakcyjnia prowadzone przez nas wyjazdy integracyjne, warsztaty team building,  albo szkolenia HR.  Jest to symulacja typowo fabularna, o przygodowej charakterystyce – nie polecamy jej każdej grupie uczestników zajęć. Podczas jej prowadzenia należy bezwzględnie zagwarantować profesjonalny poziom zabezpieczeń: oprzyrządowanie, stosowny instruktaż BHP, uprawniona obsługa szkoleniowców.  Publikujemy tu całościowy regulamin symulacji – do zastosowań niekomercyjnych, jedynie dla konsultantów non profit lub wewnętrznych.

Czołem Żołnierze!

W Waszych rękach spoczywa życie niewinnych cywilów. Od Waszej sprawności działania, od tego jak efektywnie przeprowadzicie akcję odbicia ich, będzie zależał ich los. Liczę na Was i wierzę w Waszą sprawność. Jestem przekonany, że czas poświęcony na Wasze wyszkolenie nie okaże się zmarnowany, a wnioski z ćwiczeń wykorzystacie podczas planowania akcji.

Podczas tej akcji będziecie współpracować z innymi jednostkami specjalnymi.

Teraz wykonajcie następujące rozkazy:

 1. Wybrania spośród siebie jednego stratega i oddelegujcie go do sztabu dowodzenia akcją. Osoba ta będzie pozostawała przez całą akcję w sztabie i wraz ze strategami z pozostałych zespołów, będzie odpowiedzialna za planowanie i koordynację.
 2. wybierzcie spośród siebie 5 osób, które wezmą udział w finałowym szturmie – otrzymają do ręki broń i będą musieli przeprowadzić atak (wspólnie z 5-osobowymi zespołami szturmowymi z innych jednostek).
 3. Wybierzcie dowódcę opisanego powyżej 5-osobowego zespołu szturmowego (jedną z tych pięciu osób).

Akcja odbicia zakładników powinna mieć następujący przebieg:

 1. Jednostki wykonują zadania przygotowawcze, a w tym czasie
  • stratedzy opracowują plan szturmu
  • zespoły szturmowe zajmują się przygotowaniem broni: naładowanie, kontrola
 2. Po opracowaniu strategii główny dowódca przekazuje ją jednostkom szturmowym
 3. Po zlikwidowaniu wroga zespoły ratownicze wejdą na oczyszczony teren walk i wyniosą zakładników na noszach.

Teraz przede wszystkim wybierzcie stratega, zespół szturmowy (w tym jego dowódcę) i oddelegujcie te osoby do sztabu, by już mogły planować akcję.

Gdy to wykonacie, zajmijcie się swoim zadaniem przygotowawczym, które brzmi:

 1. Rozbrójcie dwie bomby skrzynkowe paraliżujące dźwiękiem. Zróbcie to tak, by otworzyć każdą skrzynkę i wyjąć z niej materiały wybuchowe bez uaktywniania alarmu.
 2. Zdobądźcie szyfr uwalniający zakładników. Nasz wywiad przechwycił księgę kodów, jaka posługują się zakładnicy. Odczytajcie z niej szyfr.
 3. Z materiałów własnych oraz znalezionych w okolicy zbudujcie nosze, na których wyniesiecie rannych zakładników.

Proszę teraz o podzielenie się na 4 równie zespoły. Dwa zajmą się bombami, trzeci szyfrem, czwarty noszami. Do dzieła!

Po wykonaniu zadania przygotowawczego nakazuję nie rozchodzić się i pozostać w pełnej gotowości bojowej na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się wydarzyć.

 

Z żołnierskim pozdrowieniem,

Naczelny Dowódca Połączonych Sił

Wicemajor Zenon Postrzelony

 

5/5 - (1 vote)