W minionym miesiącu organizowaliśmy dla grupy marketingowców ciekawe spotkanie – event team building. Jego częścią stała się ta symulacja: Obóz górskiZadaniem zespołu jest rozłożenie namiotu o skomplikowanej, nieintuicyjnej budowie. Niby proste – w prawie każdym zespole jest ktoś, kto umie rozbić namiot. Ale jak to zrobić, gdy wszyscy uczestnicy zadania mają zawiązane oczy?

Gra ucząca komunikacji pomiędzy zespołami oraz koordynacji pracy kilku grup działających osobno, lecz na rzecz wspólnego celu.

Niepołączona z innymi elementami edukacyjnymi zabawa rzecz jasna nie generuje praktycznych zawodowych przemyśleń. Z tej też przyczyny podsumowujemy zawsze daną symulację kilkoma pytaniami coachingowymi do uczestników, np.:

• W jaki sposób wyglądał obieg informacji pomiędzy grupami? Na ile jedna grupa wiedziała, co dzieje się u innej i czego inni potrzebują?
• Co zespół powinien poprawić w następnym zadaniu? A jakie ma silne strony?
• Czy ktoś moderował proces komunikacji?
• Ile czasu trwało planowanie? To dużo?
• Jaką metodą realizujemy zadania, które nam ktoś narzuca i W jaki sposób te, które lubimy robić i sami się do nich zgłaszamy?

Prezentowana gra ma pięć odmian przygotowanych do warsztatów:
– miękkich i umiejętnościowych
– dla kierowników
– z technik sprzedaży
Symulację tą realizujemy, kiedy dotrzymane są jednocześnie 2 warunki. Przede wszystkim grupa poszukuje szczególnie dynamicznych i aktywnych ruchowo gier. Po drugie, w kwestionariuszowym badaniu potrzeb rozwojowych wybrano jeden z następujących celów konferencji:

• Zdobycie wiedzy o zachowaniach nabywców.
• Świadome wykorzystywanie zachowań werbalnych i niewerbalnych w
• Zdolność właściwego przygotowania się do wizyty handlowej.
• Zdolność rozpoznania wpływu postawy życiowej przełożonego na skuteczne działania jego podwładnych.
• Świadomość wartości swojej oferty oraz powodów obiekcji cenowych klienta.
• Rola mówienia o sobie i o swoich intencjach w komunikacji,

Jeden z wariantów gry tej bywa także chętnie wykorzystywany jako dodatek po tematycznych analizach z poniższej problematyki biznesowej:

• Pełniejsze zrozumienie zadań realizowanych przez sprzedaż telefoniczną.
• Jak dobrać język i słownictwo do możliwości i potrzeb grupy
• Szanse jakie stwarza telefon od klienta i możliwości jej wykorzystania.
• Opinia klienta oraz zastrzeżenia – jak je poznać i jak je zagospodarować?
• Opłacalność pracy z poszczególnymi grupami odbiorców.
• Rozwiązywanie konfliktów w obsłudze klienta wewnętrznego
• Dynamika procesu negocjacyjnego.
• Ćwiczenie – uczestnicy indywidualnie zastanowią się nad swoimi planami – rozwoju umiejętności i zwiększenia sprzedaży.