Rywalizacja – problem w grach team building

Wiele zespołów, szczególnie typowo męskich lub handlowych, oczekuje na wyjazdach integracyjnych rywalizacji. Choć wprowadzając ją do gier, najłatwiej takie zespoły zmotywować do aktywności, jest to błąd metodyczny. Rywalizacja podgrup jest bowiem przeciwieństwem jednoczenia grupy na rzecz wspólnego celu.  A przecież team building ma skłaniać do „gry do wspólnej bramki”. Wystarczy …

Regulamin zajęć outdoor

By pozostawać w zgodzie z wszystkimi przepisami, każdorazowo organizując zajęcia outdoor z elementami niebezpiecznymi, należy opracować regulamin tych zajęć. Regulamin ten powinien zostać przedstawiony uczestnikom na początku zajęć. Można to zrobić ustnie (warto to wtedy nagrać dla celów formalnych) lub pisemnie.

Pomoc w organizacji wyjazdu integracyjnego od A do Z

Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego to skomplikowane przedsięwzięcie, a drobna pomyłka może prowadzić nie tylko do wpadki wizerunkowej, ale i wypadku (urazu zdrowotnego). Projekt jest tym trudniejszy, im więcej osób uczestniczy w spotkaniu. My sami, przez 18 lat organizacji wyjazdów, zaliczyliśmy kilka (czasem wstydliwych) pomyłek. Chętnie o nich opowiemy w bezpośredniej rozmowie …