UCIECZKA NOWAmale10x15 jedno wolne pole 3 klawiatura222male

W Training Projects prowadzimy nie tylko spotkania integracyjne, ale też plenerowe szkolenia menedżerskie i warsztaty nastawione na rozwój umiejętności miękkich. By zapewnić atrakcyjność i dynamikę naszych szkoleń, często przenosimy salę konferencyjną w plener, a ćwiczenia i scenki zamieniamy na interaktywny gry. Szkolenia outdoor oparte na grach dają Państwa pracownikom szansę na naukę przez działanie i doświadczenie (tzw. Experiential Learning).

Tematyka szkoleń outdoor

 • współpraca w zespole, fundamenty skuteczności zespołu
 • kierowanie zespołem – w zespołach o różnej specyfice
 • lider i przywództwo, rola i zadania lidera
 • komunikacja  obieg informacji w zespole i pomiędzy działami w firmie
 • zarządzanie projektem i zespołem projetowym na wszystkich jego etapach
 • twórcze myślenie i innowacyjna, kreatywna postawa
 • komunikacja i współpraca międzykulturowa
 • wartości firmowe (szkolenie w którym do każdej wartości dobieramy lub projektujemy grę, a warsztat skupia się na promocji lub wdrożeniu Państwa wartości)

Szkolenia outdoor oparte na grach menedżerskich to w połowie aktywne zadania wykonywane przez uczestników, a w drugiej połowie dyskusja, studia przypadku, analizy. Omówienie każdej z gier może mieć następującą formę:

 • Prezentacja namacalnych wyników zadania (przedstawienie przez uczestników efektów ich pracy w zadaniu)
 • Omówienie wniosków dot. ćwiczonych umiejętności (uczestnicy, inspirowani pytaniami trenera, analizują silne i słabe strony swojej pracy, wyciągają wnioski, planują co zrobią lepiej w przyszłości a co pozostawią bez zmian, dzielą się innymi przemyśleniami)
 • Burza mózgów: wiele gier inspiruje do wykreowania pomysłów, które można po szkoleniu wdrożyć w firmie, by usprawnić np. komunikację czy sposób zarządzania projektami
 • Dyskusja dot. zastosowania nabytych umiejętności w praktyce – np. w jakich sytuacjach zastosuję wnioski dot. aktywnego słuchania lub planowania zespołowego.
 • Komentarz trenera – uzupełnienie wniosków opracowanych przez samych uczestników, trener dzieli się swoimi obserwacjami i proponuje własne sugestie dot. ćwiczonych umiejętności i ich stosowania w pracy
 • Inspirujące przykłady (studia przypadku) i ich analiza – trener prezentuje ciekawe, nietypowe, zapadające w pamięć przykłady z innych firm (zwykle bez podawania nazw firm) oraz spoza biznesu. Uczestnicy dyskutują o tych przykładach
 • Praca z narzędziami, formularzami – uczestnicy rozwiązują konkretne problemy, albo uczą się pracy z praktycznymi narzędziami

Warsztaty oparte na Experiential Learning realizujemy cały rok – latem (szkolenia outdoor) i zimą, w  salach konferencyjnych. W praktyce zwykle szkolenie jest kombinacją zajęć w budynku i na dworze.

Dla małych, kameralnych grup poszukujących szkolenia outdoor, proponujemy też spotkania oparte o Team Coaching. Coaching Grupowy pozwala wydobyć z pracowników i menedżerów ukryty potencjał i zasoby do tej pory nie wykorzystywane.

Team Coaching w formie outdoor sprawdza się w:

 • rozwijaniu i przywódców i innych pracowników
 • wdrażaniu otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcaniu do współpracy i budowania relacji
 • tworzeniu środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • sprzyjaniu kreatywności i byciu produktywnym
 • zapobieganiu eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • budowaniu i utrzymywaniu pozytywnego morale w miejscu pracy
 • rozwijaniu kompetencje niezbędne do osiągania kluczowych celów zespołu i organizacji
 • rozwijaniu umiejętności sprawnego wypracowywania optymalnych rozwiązań
 • rozwijaniu umiejętności i wiedzy w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników pracy
 • skupianiu się wokół wspólnych wartości i wizji dotyczących działania zespołu

Stosując coaching grupowy, szybciej dotrzemy do meritum i pozwolimy grupie, aby to ona uwolniła to, co w niej najlepsze. Coaching grupowy może zawierać w sobie elementy szkolenia, ale najważniejsze jest to, że w pełni dostosowuje się do tego, czego faktycznie grupa potrzebuje.

Stworzenie procesy grupowego, pozwala na wydobywanie z ludzi energii , kreatywność i zaangażowanie. Jeśli wierzymy, że w ludziach jest ukryty potencjał, który nie jest wykorzystywany, warto pracować nad jego uwolnieniem.

Sesje team coachingu są przeprowadzane w formie outdoor – podczas wyjazdowych spotkań zespołu. W trakcie tych sesji coach uświadamia zachodzące procesy, daje feedback, pokazuje odmienne perspektywy postrzegania nie dając jednocześnie gotowych rozwiązań. Zmiany zachodzące w zespołach na sesjach team coachingu są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami wykorzystuje fakt każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności.

5/5 - (2 votes)