Rywalizacja – problem w grach team building

Wiele zespołów, szczególnie typowo męskich lub handlowych, oczekuje na wyjazdach integracyjnych rywalizacji. Choć wprowadzając ją do gier, najłatwiej takie zespoły zmotywować do aktywności, jest to błąd metodyczny. Rywalizacja podgrup jest bowiem przeciwieństwem jednoczenia grupy na rzecz wspólnego celu.  A przecież team building ma skłaniać do „gry do wspólnej bramki”. Wystarczy …

Regulamin zajęć outdoor

By pozostawać w zgodzie z wszystkimi przepisami, każdorazowo organizując zajęcia outdoor z elementami niebezpiecznymi, należy opracować regulamin tych zajęć. Regulamin ten powinien zostać przedstawiony uczestnikom na początku zajęć. Można to zrobić ustnie (warto to wtedy nagrać dla celów formalnych) lub pisemnie.