Jak podnieść skuteczność wdrażania efektów szkoleń?

Częstym problemem szkoleń miękkich jest niska skuteczność we wdrażaniu ich efektów w firmie. Uczestnicy wrócili z warsztatów, nabyli nowe umiejętności, uświadomili sobie nowe zjawiska. Niestety nie zmieniają swoich zachowań ani nie wdrażają pomysłów ze szkolenia. Nie ma uniwersalnej recepty na ten problem. Można jednak skorzystać z poniższej listy pomysłów.

Rywalizacja – problem w grach team building

Wiele zespołów, szczególnie typowo męskich lub handlowych, oczekuje na wyjazdach integracyjnych rywalizacji. Choć wprowadzając ją do gier, najłatwiej takie zespoły zmotywować do aktywności, jest to błąd metodyczny. Rywalizacja podgrup jest bowiem przeciwieństwem jednoczenia grupy na rzecz wspólnego celu.  A przecież team building ma skłaniać do „gry do wspólnej bramki”. Wystarczy …

Regulamin zajęć outdoor

By pozostawać w zgodzie z wszystkimi przepisami, każdorazowo organizując zajęcia outdoor z elementami niebezpiecznymi, należy opracować regulamin tych zajęć. Regulamin ten powinien zostać przedstawiony uczestnikom na początku zajęć. Można to zrobić ustnie (warto to wtedy nagrać dla celów formalnych) lub pisemnie.