Sztuczna inteligencja w HR

Fundacja Training Projects przystąpiła do przygotowania projektu rozwoju sztucznej inteligencji w badaniach psychometrycznych realizowanych na potrzeby szkoleń, rekrutacji, awansów i oceny kompetencji zawodowych. Planujemy na ten cel pozyskanie środków z NCBiR w ramach programu Bridge Alfa – jest to związane z powołaniem nowej spółki i inwestycją Funduszu Kapitalowego.

Jak podnieść skuteczność wdrażania efektów szkoleń?

Częstym problemem szkoleń miękkich jest niska skuteczność we wdrażaniu ich efektów w firmie. Uczestnicy wrócili z warsztatów, nabyli nowe umiejętności, uświadomili sobie nowe zjawiska. Niestety nie zmieniają swoich zachowań ani nie wdrażają pomysłów ze szkolenia. Nie ma uniwersalnej recepty na ten problem. Można jednak skorzystać z poniższej listy pomysłów.

Rywalizacja – problem w grach team building

Wiele zespołów, szczególnie typowo męskich lub handlowych, oczekuje na wyjazdach integracyjnych rywalizacji. Choć wprowadzając ją do gier, najłatwiej takie zespoły zmotywować do aktywności, jest to błąd metodyczny. Rywalizacja podgrup jest bowiem przeciwieństwem jednoczenia grupy na rzecz wspólnego celu.  A przecież team building ma skłaniać do „gry do wspólnej bramki”. Wystarczy …