Regulamin zajęć outdoor

By pozostawać w zgodzie z wszystkimi przepisami, każdorazowo organizując zajęcia outdoor z elementami niebezpiecznymi, należy opracować regulamin tych zajęć. Regulamin ten powinien zostać przedstawiony uczestnikom na początku zajęć. Można to zrobić ustnie (warto to wtedy nagrać dla celów formalnych) lub pisemnie.