Opowieść o wyprawach na biegun północny i południowy. Prezentacja fotografii z ekspedycji do miejsc, do których do dziś dotarło tylko kilkuset ludzi. Ćwiczenia symulujące sytuacje z wypraw.

Ten warsztat to tylko pozornie spotkanie z podróżnikiem. W rzeczywistości to inspirująca rozmowa o nieznanych zakątkach przywództwa. A także niezwykłe doświadczenie siebie – jako lidera w zaskakujących, nietypowych zadaniach.

Opowieść ta jest ciekawa dla osób pracujących w firmach dzięki wykorzystaniu analogii:

 • Wyprawa – to projekt mający cel, termin i budżet
 • Zespół wyprawowy – obowiązują w nim te same zasady, które sprzyjają efektywnej pracy w zespole w firmie
 • Rola lidera i kierownika wyprawy – jest bardzo podobna do roli lidera i menedżera w firmie: od rozwiązywania konfliktów i motywowania zespołu do wyznaczania planu wyprawy i zadań logistycznych dla jej uczestników
 • Sytuacje kryzysowe i nagłe zmiany podczas wyprawy – bardzo przypominają sytuacje kryzysowe i zmiany w biznesie

Prowadzący – menedżer i przedsiębiorca – opowiada, jak swoje doświadczenia wyniesione z wypraw wykorzystuje w codziennej pracy lidera i stratega. Pokazuje bezpośrednią zależność pomiędzy sytuacjami wyprawowymi a sytuacjami z własnego doświadczenia menedżerskiego. Stale odwołuje się też do przykładów z innych uznanych polskich i międzynarodowych firm.

O czym porozmawiamy?

 1. Jak wypracować optymalny styl przywódczy – dopasowany do naszych talentów, ale także do celów biznesowych firmy i specyfiki zarządzanego zespołu? Uczestnicy otrzymają narzędzie diagnostyczne Mapa Stylów i Ról Kierowniczych
 2. Świadomy dobór stylu zarządzania do różnych typów podwładnych i różnych sytuacji w których trzeba nimi kierować: planowanie, operacyjne zarządzanie projektem, zarządzanie kryzysami itp.
 3. Jak tworzyć myślenie wspólnotowe: nastawienie na wspólny cel, a nie partykularne interesy grup i jednostek.
 4. Jak tworzyć efektywną strukturę zespołu i efekt synergii pracy zespołowej: podział ról w zespole, kreowanie zastępców lidera, zabezpieczenie zastępowalności, podział odpowiedzialności i funkcji.
 5. Rola i zadania lidera w wymiarze operacyjno-zadaniowym, strategiczno-planistyczno-decyzyjnym, relacyjnym i kulturowym.
 6. Kształtowanie wiceliderów: osób wspierających lidera i odciążających go w zadaniach.
 7. Tworzenie środowiska pracy zespołowej sprzyjającemu inkubacji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Przykładowe eksperymenty przywódcze:

Górski obóz

Zadaniem zespołu jest rozłożenie obozu górskiego: kilku namiotów. Niby proste – w prawie każdym zespole jest ktoś, kto umie rozbić namiot. Ale jak to zrobić nocą, podczas huraganu i po utracie części sprzętu w lawinie?

Ćwiczenie, w którym możemy przyjrzeć się różnym stylom przywódczym, oraz zasadom doboru stylu kierowania do sytuacji i grupy podwładnych.

„Szczelina lodowcowa”

Czyli jak grupa polarników przekracza niebezpieczne pęknięcie w lodowcu arktycznym??

Gra pokazująca zadania i role lidera na różnych etapach zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

5/5 - (1 vote)