Szkolenia i wyjazdy z adrenaliną

Poszukują Państwo ekstremalnych aktywności integrujących zespół, albo wzmacniających współpracę lub przywództwo? Polecamy nasze programy z adrenaliną.

Scenariusze wspinaczkowe, linowe i wysokościowe

wspinacze sadek3masle nosze 2

Nasi trenerzy są nie tylko byłymi menedżerami. Są też instruktorami wspinaczki, kierownikami wypraw wysokogórskich i polarnych. Opracowali szereg zadań linowych i wysokościowych które integrują grupy, uczą współpracy, pokazują problemy związane z przywództwem i zarządzaniem. W programach tych uczestnicy realizują zespołowe zadania ratownicze, wspinaczkowe i terenowe. W zależności od swoich preferencji, wspinają się i jeżdżą na linach, albo – jeśli nie lubią wysokości –  asekurują, zabezpieczają teren, są strategami i liderami. Zadania te nie są bowiem indywidualnymi wyczynami sportowymi, lecz zespołowymi symulacjami ratowniczymi i ekspedycyjnymi. Uczestnicy pełnią w nich różnorodne, uzupełniające się role.

Aktywności na wodzie

tratwybudowamale tratwy 13male tratwy 9male

Wśród naszych trenerów znajdują się instruktorzy żeglarstwa, kierownicy wypraw żeglarskich i kajakarze górscy.  Są autorami gier i zadań, które uczą współpracy na wodzie. Wspólne budowanie tratw, zespołowe przeprawy, zadania nawigacyjne – to ćwiczenia uczące współpracy i komunikacji oraz zarządzania zespołami i projektami. Nadają se też świetnie na aktywne, sportowe wydarzenia integracyjne w letnich miesiącach. Zadania te nie wymagają od uczestników umiejętności pływania. Jeśli zaś wybrane osoby nie chcą wchodzić do wody, pełnią role nawigacyjne, koordynacyjne i konstruktorskie.

Programy ekstremalne w jaskiniach

zjazd linowy 1 jaskiniazaciskmale jaskinia2

Dla grup, które mają już wcześniejsze doświadczenia wspinaczkowe, są odważne i wysportowane, proponujemy coś bardziej zaawansowanego. To ekstremalny program integracyjno – szkoleniowy w jednej z trudnych, pionowych jaskiń jurajskich.  Z uwagi na poziom trudności, jest on realizowany tylko dla wybranych, niewielkich grup (do 20 osób). Od uczestników wymaga odwagi (gotowości zjazdu na linach 10 pieter wgłąb ciemnej studni), odpowiedzialności (w części zadań przeszkoleni uczestnicy asekurują się samodzielnie) i siły fizycznej (z jaskini trzeba się wydostać o własnych siłach).

Dla grup oczekujących nieco mniej adrenaliny proponujemy nieco prostsze symulacje jaskiniowe. To wizyta w pół-zamkniętej, widnej pieczarze z możliwością ewakuacji przez kilkumetrowe, łatwe kominki. Mniejszy poziom wysiłku nie oznacza jednak gorszej nauki lub zabawy: grupy realizują te same zadania, jednak w mniej wymagającym miejscu.

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach – zostaw nam telefon do siebie lub napisz na adres kontakt@szkolenia-integracyjne.pl
Tu wpisz swój telefon

Gdzie mieści się Twoja firma?