Jak powinien wyglądać idealny rząd niepolitycznych fachowców, którzy mogliby oderwać się od partykularnych interesów partyjnych? Zestaw swoich typów opublikowała firma szkoleniowa Training Projects.

Doradcy z Training Projects prześledzili kariery najwybitniejszych ekspertów z poszczególnych dziedzin gospodarki i państwa. Cel był jeden: zaproponować skład idealnego rządu eksperckiego – najlepszych fachowców w swoich dziedzinach, niezależnie od ich poglądów politycznych.

Spośród setek nazwisk wybrano ludzi, którzy łączą wybitną wiedzę fachową ze skutecznością dobrego menedżera. – Postawiliśmy na osoby, które nie tylko potrafią stworzyć wybitną koncepcję, ale też skutecznie ją wdrożą – wyjaśnia Rafał Szczepanik. – To muszą być sprawni organizatorzy, mający doświadczenie we wdrażaniu zmian i kierowaniu dużymi przedsięwzięciami. W końcu minister jest nie tylko po to, by coś wymyślał. On ma przede wszystkim wdrażać, a nie tworzyć koncepcje, które pozostaną na papierze.

– Przy doborze potencjalnych ministrów zwracaliśmy też uwagę na dwa dodatkowe kryteria – dodaje Rafał Szczepanik. – Po pierwsze, w resortach ściśle gospodarczych postawiliśmy na kilka osób z doświadczeniem biznesowym. Uważamy, że wsparciem firm i przedsiębiorczości powinni się zajmować ludzie, którzy mają praktykę przedsiębiorcy. Dzięki temu wiedzą, czego naprawdę sektor gospodarczy oczekuje od państwa. Po drugie szukaliśmy osób, które nie są aktywne w wielkiej polityce. To daje szansę, że jako neutralne będą zdolne współpracować z każdym parlamentem.

W zestawieniu rekomendowanych ministrów są też szefowie resortu sprawiedliwości i edukacji. Autorzy raportu uważają, że mają oni ogromny wpływ na gospodarkę. Minister sprawiedliwości odpowiada za sprawność sądów (w tym gospodarczych), a edukacji – za jakość kształcenia przyszłych pracowników.

Badacze proponują też stworzyć stanowisko Dyrektora Personalnego Państwa. Byłaby to osoba odpowiedzialna za opracowanie strategii personalnej (w tym rekrutacji, ocen, awansowania, wynagradzania i szkolenia) urzędników wszystkich szczebli. Głównym celem jej pracy byłoby wprowadzenie profesjonalnego zarządzania kadrami w miejsce częstej uznaniowości i przypadkowości.

Rząd ekspercki, który sprzyjałby wzrostowi gospodarczemu
(ministrowie resortów mających wpływ na realizację 8 najważniejszych resortów gospodarczych – tylko te pozycje analizowano)

Minister finansów
Cezary Stypułkowski
Doktor prawa, stypendysta amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Członek rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie. W 1986 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 1995 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Przez jedenaście lat był prezesem Banku Handlowego. Obecnie jest prezesem PZU SA.

Minister gospodarki
Roman Kluska
Założyciel i przez wiele lat szef Optimusa. Mając tylko niewielkie prywatne oszczędności stworzył jedną z największych polskich firm. Kilka lat temu wycofał się z biznesu i teraz w ramach działalności społecznej pomaga góralom rozwijać własne, ekologiczne gospodarstwa. Prowadzi też działalność filantropijną. Laureat Nagrody Kisiela za „walkę z bezprawiem” aparatu państwowego. Aresztowany za wyłudzanie VAT, został oczyszczony z zarzutów i obecnie dochodzi odszkodowania.

Minister sprawiedliwości
Michał Laskowski
Od 2001 roku prezes sądu Okręgowego w Poznaniu – jednego z najsprawniej zarządzanych dużych sądów w Polsce. W rankingu sądów tygodnika Wprost (2002r), poznański sąd uznano za najlepszy w Polsce. W rankingach z kolejnych lat sąd ten również zajmował czołowe miejsca, ustępując jedynie sądom z mniejszych aglomeracji.

Minister pracy
Witold Małachowski
W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję członka Zarządu Volkswagen Poznań, był odpowiedzialny za zarządzanie personelem (4500 osób). Był jedynym Polakiem w zarządzie.
Stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta, Friedricha Eberta i DAAD. Był sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Był profesorem na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie profesor SGH oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
W roku 2003 został w konkursie „Dyrektor Personalny Roku” wyróżniony za umiejętność połączenia pracy w biznesie z osiągnięciami akademickimi. W 2003 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Minister edukacji
Krzysztof Pawłowski
Twórca i rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, jednej z najbardziej znanych prywatnych uczelni. Doktor honoris causa National-Louis University (Chicago, USA). Senator I i II kadencji Senatu RP. Współzałożyciel Business Centre Club. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997 – 1999 członek Zespołu d/s Ustawodawstwa dot. Szkolnictwa Wyższego. Od listopada 1997 do 2000 r. przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

Minister transportu
Ryszard Warzocha
Dyrektor zarządzający na region Europy Środkowej i Wschodniej Wincanton Trans European – jednej z największych w Europie firm logistycznych i transportowych. Przed awansem do europejskich struktur koncernu kierował polskim oddziałem firmy. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo powiększyło się niemal pięciokrotnie i posiada obecnie 10 oddziałów w kraju. Zdobywca tytułu Menedżera Logistyki Roku 2004 (konkurs organizowany przez Forum Polskich Menedżerów Logistyki).

Minister skarbu
Wiesław Rozłucki
Od 1991 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez 15 lat potrafił współpracować z kolejnymi rządami, unikając publicznych konfliktów i większych problemów. Faktyczny twórca sukcesu polskiej Giełdy i współtwórca powodzenia wielu procesów prywatyzacyjnych. Odznaczony odznaczeniem francuskim L’Ordre National du Merite (1995 r.) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski (2000 r.)

Minister rozwoju regionalnego
Zygmunt Frankiewicz
Były pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Od 1993 roku nieprzerwanie jest prezydentem Gliwic. Pod jego rządami stały się one jednym z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc dla inwestorów. W rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Gliwice okazały się jednym najatrakcyjniejszych miast powiatowych (uzyskały najwyższą kategorię A). W 2004 roku miasto zajęło też drugie miejsce w „Złotej dwunastce miast” w uznaniu za inwestycje i rozwój lokalny (ranking Centrum Badań Regionalnych i Rzeczpospolitej).
Ma doświadczenie w pracy z wielkimi inwestorami (W Gliwicach jest strefa ekonomiczna i m.in. fabryka Opla), jest też pionierem we wdrażaniu zasad pracy urzędów przyjaznych klientowi (Urząd Miasta ma certyfikat ISO, jest finalistą konkursu „Lider Zarządzania” w kategorii „Przyjazny Urząd”, laureatem konkursu Polskiej Nagrody Jakości i posiadaczem tytułu Inwestor w Kapitał Ludzki). Frankiewicz jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Dyrektor personalny państwa (w MSWiA)
Robert Żelewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Dyrektor Personalny hotelu Sheraton, oraz Starwood Hotels (odpowiada za personel w 4 krajach). Finalista konkursu na dyrektora personalnego 2001 roku w Polsce (Bigram i Rzeczpospolita). Stworzył od podstaw dział personalny i standardy zarządzania personelem obowiązujące w europejskich hotelach sieci Starwood.