Szkolenia i budowanie zespołu

Warsztaty rozwojowe i budowanie zespołu – nauka przez doświadczenie

W Training Projects prowadzimy nie tylko spotkania integracyjne, ale też szkolenia menedżerskie i warsztaty nastawione na rozwój umiejętności miękkich. By zapewnić atrakcyjność i dynamikę naszych szkoleń, często przenosimy salę konferencyjną w plener, a ćwiczenia i scenki zamieniamy na interaktywny gry. Szkolenia oparte na grach dają Państwa pracownikom szansę na naukę przez działanie i doświadczenie (tzw. Experiential Learning).


ZAKRES SZKOLEŃ:

 • współpraca w zespole, fundamenty skuteczności zespołu
 • kierowanie zespołem – w zespołach o różnej specyfice
 • lider i przywództwo, rola i zadania lidera
 • komunikacja  obieg informacji w zespole i pomiędzy działami w firmie
 • zarządzanie projektem i zespołem projetowym na wszystkich jego etapach
 • twórcze myślenie i innowacyjna, kreatywna postawa
 • komunikacja i współpraca międzykulturowa
 • wartości firmowe (szkolenie w którym do każdej wartości dobieramy lub projektujemy grę, a warsztat skupia się na promocji lub wdrożeniu Państwa wartości)

Szkolenia oparte na grach menedżerskich to w połowie aktywne zadania wykonywane przez uczestników, a w drugiej połowie dyskusja, studia przypadku, analizy. Omówienie każdej z gier może mieć następującą formę:

 • Prezentacja namacalnych wyników zadania (przedstawienie przez uczestników efektów ich pracy w zadaniu)
 • Omówienie wniosków dot. ćwiczonych umiejętności (uczestnicy, inspirowani pytaniami trenera, analizują silne i słabe strony swojej pracy, wyciągają wnioski, planują co zrobią lepiej w przyszłości a co pozostawią bez zmian, dzielą się innymi przemyśleniami)
 • Burza mózgów: wiele gier inspiruje do wykreowania pomysłów, które można po szkoleniu wdrożyć w firmie, by usprawnić np. komunikację czy sposób zarządzania projektami
 • Dyskusja dot. zastosowania nabytych umiejętności w praktyce – np. w jakich sytuacjach zastosuję wnioski dot. aktywnego słuchania lub planowania zespołowego.
 • Komentarz trenera – uzupełnienie wniosków opracowanych przez samych uczestników, trener dzieli się swoimi obserwacjami i proponuje własne sugestie dot. ćwiczonych umiejętności i ich stosowania w pracy
 • Inspirujące przykłady (studia przypadku) i ich analiza – trener prezentuje ciekawe, nietypowe, zapadające w pamięć przykłady z innych firm (zwykle bez podawania nazw firm) oraz spoza biznesu. Uczestnicy dyskutują o tych przykładach
 • Praca z narzędziami, formularzami – uczestnicy rozwiązują konkretne problemy, albo uczą się pracy z praktycznymi narzędziami

Warsztaty oparte na Experiential Learning realizujemy cały rok – latem i zimą, w plenerze lub w salach konferencyjnych (część naszych gier można realizować pod dachem). W praktyce zwykle szkolenie jest kombinacją zajęć w budynku i na dworze.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych szkoleniach integracyjnych, spotkaniach team building, oraz zamkniętych warsztatach miękkich, menedżerskich, ogólnorozwojowych. Prosimy o kontakt, chętnie przygotujemy program odpowiadający na Państwa oczekiwania.

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach – zostaw nam kontakt do siebie lub napisz na adres kontakt@szkolenia-integracyjne.pl
Tu wpisz swój e-mail i/lub telefon