Team Coaching i Action Learning

Dla małych, kameralnych grup poszukujących wyjazdu rozwojowego, proponujemy warsztaty i spotkania oparte o Team Coaching. Coaching Grupowy pozwala wydobyć z pracowników i menedżerów ukryty potencjał i zasoby do tej pory nie wykorzystywane.

Team Coaching sprawdza się w:

 • budowaniu efektywnych zespołów
 • rozwijaniu i przywódców i innych pracowników
 • wdrażaniu otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcaniu do współpracy i budowania relacji
 • tworzeniu środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • sprzyjaniu kreatywności i byciu produktywnym
 • zapobieganiu eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • budowaniu i utrzymywaniu pozytywnego morale w miejscu pracy
 • Rozwijaniu kompetencje niezbędne do osiągania kluczowych celów zespołu i organizacji
 • Rozwijaniu umiejętności sprawnego wypracowywania optymalnych rozwiązań
 • Rozwijaniu umiejętności i wiedzy w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników pracy
 • Skupianiu się wokół wspólnych wartości i wizji dotyczących działania zespołu

Stosując coaching grupowy, szybciej dotrzemy do meritum i pozwolimy grupie, aby to ona uwolniła to, co w niej najlepsze. Coaching grupowy może zawierać w sobie elementy szkolenia, ale najważniejsze jest to, że w pełni dostosowuje się do tego, czego faktycznie grupa potrzebuje.

Stworzenie procesy grupowego, pozwala na wydobywanie z ludzi energii , kreatywność i zaangażowanie. Jeśli wierzymy, że w ludziach jest ukryty potencjał, który nie jest wykorzystywany, warto pracować nad jego uwolnieniem.

Sesje team coachingu są przeprowadzane w trakcie codziennej pracy bądź oddzielnych spotkań całego zespołu. W trakcie tych sesji coach uświadamia zachodzące procesy, daje feedback, pokazuje odmienne perspektywy postrzegania nie dając jednocześnie gotowych rozwiązań. Zmiany zachodzące w zespołach na sesjach team coachingu są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami wykorzystuje fakt każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności

W małych, ambitnych grupach sprawdza się też znakomicie Action Learning. To intensywny proces pozwalający rozwiązywać pilne i złożone problemy, jednocześnie ucząc się umiejętności przywódczych i zespołowych.  Pozwala na usuniecie dygresji, sprowadza pracę grupy do konkretu, uruchamia kreatywność, poszerza perspektywy, usprawnia pracę zespołu, a także umożliwia ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych. Praca nad realnymi problemami, daje grupie znacznie mocniejsze doświadczenie, generuje większą odpowiedzialność za wynik i powoduje pogłębione uczenie się. Uczy więc przez doświadczenie i działanie, a nie przez teorie czy studia przypadków. Jest szczególnie efektywny w przypadku złożonych problemów, na pierwszy rzut oka nierozwiązywalnych. Dzięki prostym regułom podnosi normy zespołowe, jakość współpracy, kreatywność i odwagę do działania w sytuacjach tego wymagających.

Dzięki tej metodzie uzyskujemy:

 • Efektywne i praktyczne rozwiązania biznesowe
 • Rozwój przywództwa
 • Usprawnienie kultury organizacyjnej
 • Zwiększenie skuteczności pracy zespołów
 • Rozwój relacji
 • Nawyk uczenia i działania
 • Zwiększenie poczucie bezpieczeństwa i otwartości w pracy
 • Rozwój kreatywności i efektywnej komunikacji
 • Rozwój liderów i zwiększenie ich kompetencji
 • Zwiększenie współodpowiedzialność i zaangażowania
 • Poczucie sensu pracy i docenienia różnorodność

Szkolenie odbywa się w formie sesji w grupach od 4-8 osób. Takie zespoły zawsze pracują nad realnymi problemami, wyzwaniami lub dylematami ważnymi i istotnymi dla zespołu lub organizacji, które są pilne i złożone, oraz wymagają przełomowych rozwiązań, a nie tylko jednej, eksperckiej odpowiedzi. Te rozwiązani mają być faktycznie wdrożone w organizacji.